Бизнис настани

Интервјуа

 • Маневски: GDPR регулативата ќе донесе низа имплика ...


  12.03.2019 Повеќе ...

Анализи

 • ЗАКОН ЗА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ...


  21.12.2018 Повеќе ...
 • Кои се најголемите пречки за флексибилноста на паз ...


  20.12.2018 Повеќе ...
 • Постапување со опасен отпад


  08.10.2018 Повеќе ...

0

Анализи од експерти

0

Интервјуа

0

Одржани настани