Платформата за Јавно-Приватен дијалог на средба со Заедничкиот Економски Управен Комитет помеѓу Република Северна Македонија и Сојузна Република Германија.

Платформата за Јавно-Приватен дијалог на средба со Заедничкиот Економски Управен Комитет помеѓу Република Северна Македонија и Сојузна Република Германија.
Rregullativa afariste | 26-02-2021

Денес Платформата за јавно-приватен дијалог учествуваше на Заедничкиот Економски Управен Комитет помеѓу Република Северна Македонија и Сојузна Република Германија.  

На средбата помеѓу присутните беше дискутирано за инфраструктурни државни проекти, активности поврзани со енергетската ефикасност, дуално стручно образование, ИКТ, дигитализација и соработка помеѓу индустриите се со цел развивање на потемелна соработка помеѓу двете држави


Сподели