Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP)


Ngarje

OEMVP zhvilloi takim me guvernatoren e Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë

OEMVP zhvilloi takim me guvernatoren e Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë 14-09-2018


 Sot, delegacioni i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore në krye me kryetarin e Odës, z. Nebi Hoxha, vizituan Bankën Popullore të Maqedonisë, për ti uruar postin guvernatores së Bankës Popullore, z-nj. Anita Angelovska – Bezhovska. Banka Popullore e Maqedonisë paraqet një institucion i pavarur dhe institucion i rëndësishëm ku nëpërmjet arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, si dhe tentimet në ruajtjen e sistemit financiar të qëndrueshëm, konkurrues dhe të orientuar drejt tregut kontribuon në mbajtjen dhe përmirësimin e stabilitetit dhe ambientit ekonomik në vend.

 

OEMVP u nda e kënaqur nga ky takim, ku mes tjerash u diskutuan edhe mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen në mes OEMVP-së dhe Bankës Popullore të Maqedonisë, në sfera të ndryshme, siç janë projektimet e lëvizjeve ekonomike në vend me kyçjen e këndvështrimit të biznesit, me qëllim që të tentohet të arrihet në projektimet më të sakta, pasi që biznesi ndikon drejtpërdrejtë në ekonominë e vendit. Fjalët lavdëruese nuk munguan edhe për odën, ku guvernatorja ceki se e vlerëson odën si institucion me ndikim në Maqedoni i cili vazhdimisht shpreh qëndrimet e veta dhe në mënyrë aktive tenton të ndikojë në krijimin e ambientit pozitiv në vend.

Më tepër ...

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP) sot nënshkroi memorandum bashkëpunimi me Këshillin për Avansim dhe Mbikëqyrje të Revizionit në Republikën e Maqedonisë

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP) sot nënshkroi memorandum bashkëpunimi me Këshillin për Avansim dhe Mbikëqyrje të Revizionit në Republikën e Maqedonisë 12-09-2018


 Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP) sot nënshkroi memorandum bashkëpunimi me Këshillin për Avansim dhe Mbikëqyrje të Revizionit në Republikën e Maqedonisë me qëllim të bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të dy institucioneve për ngritje të kapaciteteve dhe cilësisë së revizionit në vend.

Vetëm me nje revizion cilësor dhe etik do të mbrohen interesat e investitorëve vendas dhe atyre te huaj, kreditorëve, bankierëve dhe interesit publik, sepse vendimet për investime dhe financim të subjekteve tregtare sillen në bazë të analizës të raporteve të tyre financiare.

Prandaj, OEMVP si përfaqësuese legjitime e biznesit është e interesuar për avansim të revizionit në vend, përparimit të profesionit të revizionit, rritjes së cilësisë së shërbimeve të revizionit në Maqedoni, përmirësimin e tregut të revizionit ku do të mundësohej kyçje e plotë e të gjithë subjekteve të prekura në këtë proces, duke filluar nga kompanitë si subjekte në treg dhe revizorët e autorizuar të organizuar si shoqëri të revizionit apo revizorë individual, ku përfaqësimi etnik bazuar në parimet kushtetuese do të ishte kujdes i veçantë në këtë rast. Gjithsesi, OEMVP shpreh gatishmëri për të ndihmuar në procesin e promovimit të revizionit te kompanitë anëtare, prej ku do të ngritej vetëdija e kompanive për efektin pozitiv të revizionit, dhe do të ndikohej në krijimin e një klime të mirëfilltë për biznes në vend. Gjithashtu, OEMVP shpreh qëndrimin se edhe përfaqësimi i drejtë i shqiptarëve si në gjitha institucionet por edhe në këtë institucion, si dhe licencimi i revizorëve shqiptarë do të ndikojë që kompanitë shqiptare të njohtohen me profesionin e revizionit dhe domosdoshmerinë e  zbatimit te tyre ne praktikë

Nënshkrimi i këtij Memorandumi mes këtyre dy institucioneve, paraqet vazhdueshmëri të aktiviteteve intensive njëvjeçare të Këshillit për përmirësim të biznis klimës së përgjithshme ku OEMVP paraqitet si partner strategjik për arritje të këtij qëllimi në të ardhmen.

Firmosja e ketij Memorandumi u bë nga Drejtori Ekzekutiv i OEMVP-së z.Drilon Iseni dhe nga Kryetari i Këshillit për Avansim dhe Mbikëqyrje të Revizionit në Republikën e Maqedonisë, z.Premtim Iseni.

Më tepër ...

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore gjithmonë qëndron në dispozicion për anëtarët e saj

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore gjithmonë qëndron në dispozicion për anëtarët e saj 17-08-2018


 Duke marrë parasysh që OEMVP qëndron gjithmonë afër bizneseve, duam të ju informojmë që jeni të mirëseardhur në hapësirat tona çdo të martë, me fillim nga ora 11:00. Kryetari i OEMVP-së, Z.Nebi Hoxha do të ju mirëpret për takime.

Misioni i këtij aktiviteti është që të arrihet një pasqyre sa më reale dhe menyra se si të zgjidhen problemet që ballafaqohen anëtarët e odës.

Më tepër ...

Прегледај ги сите Настани

Идни настани

Ekonomikus

Ekonomikus 17-09-2018

 Në këtë numër të informatori ekonomik Ekonomikus do të prezantohen të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikës për Bruto prodhimin vendor për tremujorin e dytë të vitit 2018.

Për më tepër, ju lutemi shkarkoni këtu numrin e shtatë të informatorit Economicus.

Më tepër ...

Economicus Nr. 6

Economicus Nr. 6 17-08-2018

 Në numrin e gjashtë të informatori ekonomik  Ekonomikus do të prezantohen të dhënat nga  Indeksi Global i Inovacionit për vitin 2018. Indeksi Global i Inovacionit është rezultat i bashkëpunimit midis Universitetit Cornell, INSEAD dhe Organizatës Botërore të  Pronësisë Intelektuale si bashkë-botuese.  Qëllimi i këtij indeksi është gjetja e mënyrave  të reja të matjes dhe renditjes së inovacionit të vendeve.

Për më tepër, ju lutemi shkarkoni këtu numrin e tretë të informatorit Economicus.

Më tepër ...

Economicus nr.5

Economicus nr.5 02-07-2018

 Në numrin е ri të informatorit ekonomik  Ekonomicus do të prezantohen të dhënat për Bruto  prodhimin vendor nga Enti shtetëror për statistikë për tremujorin e parë nga viti 2018. Poashtu, do të  prezantohen edhe të dhënat për sektorët me  pjesëmarrje më të madhe në BPV për tremujorin e parë të këtij viti, si dhe të dhëna nga Eurostat për  krahasim të rritjes të BPV-së në Maqedoni si dhe në shtetet tjera nga Evropa.

Për më tepër informacion ju lutem shkarkoni numrin e ri të informatorit këtu.

Më tepër ...

Прегледај ги сите публикации

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP)

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP), si përfaqësuese legjitime e interesave të komunitetit të biznesit, ka për qëllim të bëjë organizimin, avancimin, promovimin dhe mbrojtjen e bizneseve si në kuadër të Republikës së Maqedonisë ashtu edhe jashtë saj, duke u bër ballë sfidave të konkurencës në nivele të ndryshme, qofshin ato lokale apo ndërkombëtare. Duke u bazuar në profesionalizëm, standarde të larta pune, vendosmëri, fleksibilitet, transparencë, qëndrueshmëri  dheqasje të barabartë, OEMVP ndihmon dukshëm dhe sigurt në afirmimin e bizneseve dhe vetë shoqërisë drejtë vlerave evropiane.

 

Sa i përket rrugëtimit historik, OEMVP u themelua në Tetovë në vitin 2005. Që në fillimet e saja, përkundër peripecive të ndryshme, arriti të përjetojë suksese të njëpasnjëshme, tregues kryesorë i të cilëve është fakti që arriti të tërheq që në zanafill një numër të konsiderueshëm të kompanive (122). Duke pas parasysh afërsinë fizike me instutucionet shtetërore, në vitin 2007 u shpërngul në Shkup, ku vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite. Për një afat të shkurtërt kohor, numri i kompanive të anëtarësuara sa vinte e shtohej. Paralelisht rriteshin edhe kapacitetet administrative të saj, projektet e fituara dhe të implementuara, si dhe aktivitetet e karaktereve të ndryshme.

 

Në vitin 2015 rrumbullaksoi plot 10 vite ekzistencë duke vazhduar të përdëftojë veten rrishtazi si një institucion në shërbim të ekonomisë; si faktor i rëndësishëm në përmirësimin e klimës së biznesit; si partner konstruktiv i institucioneve shtetërore të Republikës së Maqedonisë; si partner në dialogun social dhe përfundimisht si nxitës i zhvillimit ekonomik dhe i politikave të mirëfillta makroekonomike.

 

Gjatë dekadës që lam pas, OEMVP arriti të organizojë rreth 70 seminare, 82 tryeza të rrumbullakëta, disa projekte të finansuara nga Bashkimi Evropian, 120 takime të ndërmjetësimit afarist për anëtarët e vet me partnerë të huaj, prej ku dolën mbi 50 bashkëpunime partneriteti me kompanitë anëtare të OEMVP-së, mbi 800 takime bilaterale dhe punëtori të vlefshme, gjithëpërfshirëse dhe edukative, përmes të cilave janë inkuadruar rreth 3000 biznese aktive, të cilat kanë pasur mundësinë për të marrë informacione bazë drejtpërsëdrejti nga ekspertë të fushave përkatëse, gjë që ndër të tjera ka qenë e pasuar me mbështetjen dhe aplikimin e  praktikave të përgjegjshmërisë sociale korporative nga kompanitë e antarësuara.

 

Për të qenë edhe më afër bizneseve, OEMVP që nga viti 2012 organizon “Karvanin e Odës”, gjatë të cilit realizohet kontakt i drejtpërdrejtë me bizneset, për të parë nga afër problemet që hasin kompanitë gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tyre. Përveç kësaj, OEMVP-ja është një ndër iniciatorët kryesor të organizimit të manifestimit “Sipërmarrësi i Vitit”, i cili nga viti 2006 e këtej po shpërblen sipërmarrësit më të suksesshëm në shtet. Tash më vite me rradhë, OEMVP-ja tradicionalisht po e zbaton manifestimin “TOP 100”, ku shpallen kompanitë të cilat gjatë vitit kanë përjetuar arritje të mëdha saqë me plot meritë rradhiten në 100 kompanitë më të suksesshme në vend. Ky manifestim rezulton me katallogun e titulluar ashtu si edhe vetë manifestimi.

 

Disa nga projektet kyçe të OEMVP-së kanë qenë:

 

Projekti “Mbrojta e markës së produkteve nga bashkëpunimi ndërkufitar” i financuar nga Bashkimi Evropian është realizuar në partneritet me Zyrën shtetërore të Pronësisë Industriale të Republikës së Maqedonisë dhe me Drejtorinë e përgjithshme të patentimit dhe markave të Republikës së Shqipërisë. Qëllimi i përgjithshëm ishte kontributi për ngritjen e konkurencës së bizneseve ndërkufitare nëpërmjet promovimit dhe mbrojtjes së markave dhe patentave në Maqedoni dhe Shqipëri.

 

Projekti “Ngritja e kapaciteteve të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perendimore”, qëllimi i të cilit është promovimi i ndërmarrësisë në vend, nëpërmjet përmirësimit të kapaciteteve.

 

Projekti “3ES – Arsim, punësim dhe barazi për gratë e bashkësive etnike”, objektivi i përgjithshëm i të cilit është që të lehtësojë integrimin e grave të grupeve etnike pakicë (shqiptare, turke, boshnjake e tjera) në tregun e punës.

 

Projekti “Fuqizimi i të rinjëve dhe gjenerimi i punësimit”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i implementuar nga OEMVP, Fondacioni SRINT, Instituti PREDA dhe ANTTARAC, synon të promovojë partneritetin mes agjensioneve të ndryshme lokale, qeveritare, institucioneve arsimore, organizatave rinore dhe sektorin privat në të dy anët e kufirit Maqedoni-Shqipëri ashtu që të arrihet kohezion shoqëror te gjenerata e re përmes arsimit dhe punësimit.

 

Projekti “Diaspora Invest”, i cili është nisur si iniciativë nga Qendra për zhvillimin e rajonit planor të Pollogut dhe Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, në bashkëpunim me Komunat e rajonit të Pollogut, të përkrahur nga Projekti i USAID-it për zgjërimin e bizneseve të vogla dhe GIZ RED, ka për qëllim të bëj informimin dhe nxitjen e disaporës të investojë në rajonin e Pollogut.

 

Sot OEMVP-ja numëron rreth 1800 kompani të anëtarësuara, të cilat merren me veprimtari të lloj-llojshme dhe frekuentojnë thuajse në të gjitha rajonet e vendit. Gjithsesi, ajo vazhdon të qëndrojë dyerhapur për të gjitha kompanitë tjera të cilat janë të gatshme të përfitojnë nga shërbimet e saja dobisjellëse.

 

 


Сподели