Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

МОСТОВИ, НОВИ УСЛУГИ И ДОБРИ ПРИМЕРИ

МОСТОВИ, НОВИ УСЛУГИ И ДОБРИ ПРИМЕРИ 18.01.2021


Редно е новата година да ја започнеме со поголема верба во совладувањето на актуелните проблеми поврзани со здравствено-економската криза. За тоа е потребно многу мудрост, упорност, ризик и по малку среќа. Во наредните мои обраќања, малку неочекувано, ќе започнеме со претставување на најстарите и најубави македонски мостови, како симбол на бизнис-асоцијациите, чија улога е и да ги премостуваат про ...
Повеќе ...

ОСМАНИ ВО АТИНА, БИЗНИСМЕНИ СПРЕМНИ ЗА СТАРТ ОД ДВЕТЕ СТРАНИ НА БОГОРОДИЦА

ОСМАНИ ВО АТИНА, БИЗНИСМЕНИ СПРЕМНИ ЗА СТАРТ ОД ДВЕТЕ СТРАНИ НА БОГОРОДИЦА 14.01.2021


Денеска во работна посета на Република Грција ќе престојува министерот за надворешни работи, г. Бујар Османи. Нормално е секоја таква посета да предизвикува внимание, особено во периодот во кој се наоѓаме. Според Преспанскиот договор, предвидени се определени обврски за двете страни. Нас нѐ интересира економската соработка и затоа денеска ќе презентирам неколку факти.1.    Ја поздравувам иницијати ...
Повеќе ...

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА ВО ФУНКЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА ВО ФУНКЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО 30.12.2020


Дефинирање на целите и видовите на стручно образование, прецизирање на надлежностите и одговорностите на сите чинители во процесот на стручното образование и обука, реализацијата на практичната обука во компанија и спецификите на дуалното образование беа фокус на денешната и последна во тековната 2020 година, он-лајн работилницата, на работното тело за подготовка на новиот Закон за стручно образов ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели