Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

НЕДОСТИГОТ ОД СТРУЧЕН КАДАР ПРОБЛЕМ И ЗА ФИРМИТЕ ОД СЕКТОРОТ ЕНЕРГЕТИКА 22.10.2019


Како и повеќето дејности и во секторот енергетика проблемот со недостиг од квалификувана работна сила се позиционира како клучен со кој се соочуваат фирмите од Здружението на енергетиката при Стопанска комора на Македонија. Во таа насока, се иницираат предлози како да се надмине овој проблем, од кои клучно е вклучување на бизнисот во креирањето на уписните политики и наставните програми во образов ...
Повеќе ...

ПОРАКА ОД ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР – КОМПАНИИТЕ КРАТКОРОЧНО, КОМОРАТА ДОЛГОРОЧНО ДА ГО РЕШАВА ПРОБЛЕМОТ СО НЕДОСТИГ ОД КАДАР 22.10.2019


Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите одржа седница на која ги поддржа активностите кои Стопанската комора на Македонија ги презема во доменот на образованието со цел обезбедување стручни кадри приспособливи на потребите на бизнисот, при што градежните компании изразија интерес како Здружение активно да се вклучат во имплементацијата на краткорочните мерки ...
Повеќе ...

ПРОМОВИРАН КОНЦЕПТОТ НА ПАМЕТНИ ГРАНИЦИ ЗА БЕСПРЕКОРНА ТРГОВИЈА, ПАТУВАЊА И ТРАНСПОРТ 22.10.2019


Стопанската комора на Македонија, денес, 22.10.2019 година, беше домаќин на презентацијата „Паметни граници за беспрекорна трговија, патувања и транспорт“ која се реализира во соработка со Царинската управа на Република Северна Македонија, како дел од Конференцијата на Светската царинска организација (СЦО) – „ПИКАРД“ (Партнерство во царинското истражување и развој), која деновиве се одржува во Ско ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

НИШТОВНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ, ПОБИВАЊЕ НА ДОЛЖНИКОВИ ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ И СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ 31.10.2019


Еднодневен семинар на тема: НИШТОВНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ, ПОБИВАЊЕ НА ДОЛЖНИКОВИ ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ И СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ31 октомври 2019 година (вторник)10:00-15:00 часотСтопанска комора на Македонија, сала 53 на 4-ти кат Стопанската комора на Македонија, на 31 октомври 2019 година, организира еднодневен семинар чија цел ќе ...
Повеќе ...

ПРЕСМЕТКА И ОДАНОЧУВАЊЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА 31.10.2019


Стопанската комора на Македонија на 31 октомври 2019 година година организира еднодневен семинар на тема: ПРЕСМЕТКА И ОДАНОЧУВАЊЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ВО ПРИВАТНИОТ И ЈАВНИОТ СЕКТОР - ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ВЕРОДОСТОЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИНТЕРНИ АКТИ.Целта на семинарот е правилна примена на легислативата со која се уредува пресметката за надоместоци ...
Повеќе ...

ЕВИДЕНЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНО-МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ 30.10.2019


Дводневен семинар на тема:ЕВИДЕНЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНО-МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ 30-31.10.2019 година (среда-четврток) 10:00 – 15:00 часотСтопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти катСтопанската комора на Македонија, на 30 и 31 октомври 2019 година, организира двoдневен семинар на тема: „Eвиденција на материјално-магацинско работење“. Семинарот е наменет за вработени кои се дел од финансиското и мага ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели