Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

ШТИПСКОТО СТОПАНСТВО Е ЗАВИСНО ОД ЗАПАДНИОТ ПАЗАР

ШТИПСКОТО СТОПАНСТВО Е ЗАВИСНО ОД ЗАПАДНИОТ ПАЗАР 22.05.2020


Наум Барзов претседател на Регионалната Стопанска комора со седиште во Штип  при Стопанската комора на Македонија и ко-сопственик на чевларската фабрика „Баргала“Штип е град пред се на текстилната индустрија, каде голем дел од текстилните компании во овој период своето производство го преориентираа кон производство на заштитна опрема, маски, скафандери како за локалниот и така и за западно-европск ...
Повеќе ...

„Виталиа“ инвестира во еколошки производен објект, нови 50 работни места

„Виталиа“ инвестира во еколошки производен објект, нови 50 работни места 22.05.2020


Компанијата „Виталиа“ ја отпочна реализацијата на инвестицискиот проект за изградба на целосно нов објект од над 700 квадратни метри. Како резултат на овие активности, ќе се создадат услови за отворање на речиси 50 нови работни места што ќе опслужуваат две производствени линии – едната за екструдирање, а другата за производство на житни барови.– Пандемијата со коронавирусот сериозно ги погоди сите ...
Повеќе ...

СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ И КОРОНА-ВИРУСОТ

СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ И КОРОНА-ВИРУСОТ 21.05.2020


Имајќи го предвид фактот дека корона вирусот и мерките кои се преземаат во врска со спречување на неговото ширење неминовно ќе доведат до забавување на економската активност, најголем дел од компаниите, вклучувајќи ги и големите индустриски капацитети, ќе трпат огромни штети во работењето. Како странските инвеститори ќе продожат успешно да работат во вакви услови, секако, ќе зависи од самите компа ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели