Прирачник за започнување и водење бизнис

БизнисРегулатива | 23.05.2018

Сте размислувале ли за отворање сопствен бизнис?

 

Колку е тешко да се управува со сопствен бизнис?

 

„Прирачникот за започнување и водење бизнис“ изработен од страна на Стопанските комори на Македонија претставува одлична поддршка при започнување на сопствен бизнис и е од помош за секој млад претприемач во земјата.