Одложена дистрибуција на вакцини, намалени деловни активности – што нè очекува во наредниот период?

Одложена дистрибуција на вакцини, намалени деловни активности – што нè очекува во наредниот период?
БизнисРегулатива | 14.09.2020

Прво песимистичко КОВИД-19 сценарио: Најголема веројатност за негативно сценарио за ризик

 

Првото песимистичко КОВИД-19 сценарио се смета за најголем втор глобален бран на пандемии во 2020 година, проследен со можен трет бран во 2021 година.

 

Ефективна вакцина или третман за КОВИД-19 ќе биде достапна околу средината на 2021 година, иако широко распространета дистрибуција може да трае 1 до 2 квартали. Како резултат, значителните ефекти на социјално дистанцирање можат да продолжат во поголемиот дел од 2021 година.

 

Подолготрајните ефекти на социјално дистанцирање предизвикуваат поголеми падови во потрошувачката, деловните приходи, вработувањето и платите во однос до основната прогноза. Зголемувањето на стапките на затворање на деловните активности во високо ниво секторите за социјални контакти се значително повисоки отколку во почетната линија прогноза, засилена со влошување на кредитните услови.

 

Глобалниот раст на БДП во 2020 година во ова сценарио се движи од -7,5% до -5,5%. Како резултат на интензивниот втор бран, економското закрепнување е многу послабо отколку во основната прогноза, со раст на глобалното производство во 2021 година од 0-3%.

 

Проценета веројатност: 25-35% во текот на едногодишниот хоризонт.

 

Второ песимистичко КОВИД-19 сценарио: Сценарио за најголем негативен ризик

 

Ова е нашето главно глобално сценарио за негативен ризик во смисла на комбинација на веројатност и влијание врз економската активност.

 

Во второто песимистичко КОВИД-19 сценарио, постои позначителен втор глобален бран на пандемии во 2020 година во споредба со првото песимистичко сценарио, проследено со можен трет и четврти бран во 2021 година. Голем дел од дистрибуцијата на ефективна вакцина или третман на ковид-19 е одложено до 2022-2023 година, што доведува до подолготрајни мерки за социјално дистанцирање.

 

Подолготрајните и подлабоки ефекти на социјално дистанцирање во периодот 2021-2022 година предизвикуваат многу поголеми падови на потрошувачката, приходите на бизнисот, вработувањето и платите во споредба со првото песимистичко сценарио. Поостриот и пролонгиран недостиг на парични текови и влошувањето на кредитните услови предизвикуваат распространето затворање на деловните активности во многу сектори.

 

Глобалниот раст на БДП во 2020 година се движи од -8,5% до -6% во ова сценарио. Глобалниот раст на производството во 2021 година останува негативен, се движи од -3% до 0%, проследено со делумно закрепнување во 2022-2023 година.

 

Проценета веројатност: 15-25% во текот на едногодишниот хоризонт.

 

 

Извор: Еуромонитор Интернешнл, Извадок од целосниот извештај „Глобални економски предвидувања: Трет квартал 2020 година“Сподели