Новогодишно со пониски цени за роаминг со повеќе земји од регионот

Новогодишно со пониски цени за роаминг со повеќе земји од регионот
БизнисРегулатива | 02.01.2020

Во новата 2020 година влегува со пониски цени за роаминг кон повеќе земји од региониот на Западен Балкан со намалување од 9 на 35%. Ова намалување на цените во роаминг се спроведува во согласност со втората фаза од регионалниот договор за роаминг. Цените ќе останат исти само во Црна Гора и во Босна и Херцеговина.

 

Имплементацијата на Договорот за намалување на роамингот во регионот, потпишан во април, започна на 1 јули 2019 година и дека од 1 јануари 2020 година ќе започне имплементацијата на втората фаза, која предвидува нови пониски трошоци.

 

Врз основа на регионалниот договор, од 1 јули 2019 година до 30 јуни 2021 година, се предвидува постепено намалување на цените на роамингот во неколку фази. Сподели