Ќе се изработува национална програма за надарени и талентирани – Фонд за млади умови

БизнисРегулатива | 08.07.2019

 Во организација на Фонд за иновации и технолошки развој (ФИТР) денеска и утре, ученици, родители, наставници и професори, како и претставници на државни институции и независни експерти во четири фокус-групи ќе дискутираат за изработка на национална програма за талентирани и надарени деца.

 

Ова, според Фондот, е дел од повеќемесечната иницијатива за развивање стратешка програма за поттикнување на креативното размислување, иновативноста и претприемништвото кај младите – „Фонд за млади умови“.

 

Со цел вклучување на сите релевантни чинители во процесот на изготвување на оваа програма која треба да се спроведува на национално ниво, ќе се одржат четири посебни дискусии со различни фактори вклучувајќи претставници на разни научни здруженија и асоцијации, Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието, разни владини агенции за спроведување образовни програми, како и претставници на високообразовните институции во државата, претставници на УНИЦЕФ Северна Македонија, USAID, неколку амбасади, невладиниот сектор, а посебни фокус групи се наменети за наставниот и стручниот кадар во училиштата и засегнати родители и ученици.

 

Фокус групите ќе бидат водени од меѓународен експерт Ребека Елис од УНИЦЕФ, еден од главните партнери на ФИТР во изготвувањето на концептот на националната програма.

 

Иницијативата на ФИТР за поддршка и развој на талентирани деца почна во март со голема панел дискусија „Развој и поддршка на талентирани деца“, а целта е да се креира системско решение со кое државата во иднина ќе вложува во развивање и поддршка на таленти кај младите.

 

Фокус групите се од отворен карактер и во нив може да учествуваат сите кои сакаат да придонесат кон успешна дискусија од која ќе произлезат конкретни насоки и резултати.Сподели