Сојуз на стопански комори на Македонија


Настани

Игротеките и сродните дејности изнесоа барање за 4 мерки за поддршка

Игротеките и сродните дејности изнесоа барање за 4 мерки за поддршка 28.05.2020


Групацијата на забавни и рекреативни дејности во рамки на Услужната комора при Сојуз на стопански комори на Македонија, достави четири конкретни предлози за намалување на штетите предизвикани од здравствено – економската криза.  Во Групацијата на забавни и рекреативни дејности игротеки, членуваат пред се микро и мали компании кои со донесената уредба на Владата за превенција од Ковид 19, трет месец не ја вршат својата дејност, работата им е намалена за сто проценти и не остваруваат никаков промет. Во секторот припаѓаат забавни и рекреативни дејности како игротеки за деца, но и голем број поврзани дејности,  како приватни установи за грижа на деца како и нивна едукација, дејности кои се поврзани и тоа од прехрамбената и услужната индустрија и други.  Трајко Николовски, претседател на Групацијата, истакна дека компаниите од оваа дејност од сите градови во земјата, ја истакнуваат важноста Владата, да ги разгледа четирите мерките и препораки кои ги предлагаат за помош на дејноста. „Најпрво,  во периодот кој следи на олабавување на мерките и најави за почеток со работа на затворените дејности, од голема важност е превенција и безбедна работа во објектите од оваа дејност.  Исклучително важно е, како за вработените во игротеките за деца, така и за родителите  и за децата е хигиената да биде на највисоко ниво. За таа цел потребна е одредена помош од Владата со која би се  обезбедиле средства неопходни за превенција и заштита, при работа во нашата дејност.  Второ, за задржување на работните места и дејноста да може да опстои, потребно е мерката за финансиска помош во висина од 14.500 денари да важи и за месец јуни или да се разгледа можноста за еднократна финансиска помош за наредниот месец. Трето, потребно е да биде најавен датум за повторно отворање на детските игротеки, со оглед на тоа што има голем број на одложени прослави поради неизвесноста. Родителите треба да знаат дека ќе обезбедиме услови за децата да се на сигурно, чисто, дезинфицирано, поточно на место кое не е извор на зараза. Потребно е  да се направат напори, да бидат отворени на истиот датум, кога ќе се отворат и установите за згрижување на деца. И четврто, Групацијата на забавни и рекреативни дејности  укажува на неопходноста од дополнителни разговори и консултации со Комисиите во Министерството за здравство и останатите надлежни комисии од Владата за прецизно да биде утврден протоколот на работа и превентивните мерки што треба да се преземат за  повторно отворање“, вели Николовски. Компаниите кои се занимаваат со овие дејности, од сите градови во земјата, се здружени и единствени, како никогаш до сега, но само со заедничка работа на сите чинители може да се надминат предизвиците. Со разбирање и довербата од корисниците на услуги и со поддршката од Владата која веруваат дека ќе ја добијат, наскоро ќе може да отпочнат и со работа објектите од нивната дејност. 
Повеќе ...

Јавен повик за микро, мали и средни претпријатија за отворање на нови работни места

Јавен повик за микро, мали и средни претпријатија за отворање на нови работни места 27.05.2020


Сојуз на стопански комори на Македонија во соработка со Агенцијата за вработување Ве информира за објавува јавен повик во кој се повикуваат работодавачите од микро, мали и средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис, со отворање на нови работни места,  да се пријават во работните клубови на Центрите за вработување. На повикот може да се пријават правните субјекти кои ги исполнуваат следните услови и критериуми: Вкупниот број на работници на неопределено време на денот на аплицирање и пред реализација на поддршката, не треба да биде понизок од просечниот број вработени лица на неопределено време во претходната календарска година, освен ако причините за намалување на бројот на вработени лица на неопределено време се поради прекин на работниот однос (поради отказ од работникот), остварување на право на пензија, смрт или неспособност за работа. На денот на аплицирање ги има подмирено сите обврски по основ на исплатени плати и придонеси од задолжително социјално осигурување; Да нема финансиска загуба во претходната година освен ако загубата е направена поради капитални инвестиции од страна на правниот субјект[2]; Работодавачот да има најмалку едно вработено лице на неопределено време, со исклучок на граѓанските организации што во моментот на аплицирање можат да немаат вработено лице; Бројот на ново вработени лица не може да биде поголем од 50% од просечниот број на вработени лица на неопределено време во претходната календарска година, при што максималниот број неможе да биде поголем од 5 лица кај еден работодавач. Работодавач кој има едно вработено лице, граѓанските организации и кај правните субјекти регистрирани по 01.07.2019 година што немаат ниту едно вработено лице, максималниот број на поддржани вработувања изнесува едно лице; Агенцијата за вработување по службена должност ќе ги обезбеди горенаведените податоци за правните субјекти кои ќе аплицираат на јавниот повик. Висината на грантот за вработување на едно лице на возраст над 29 години изнесува 92.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи истото лице во работен однос со полно работно време најмалку 9 месеци , за вработување на лице до 29 години возраст висината на грантот (за едно лице) изнесува 153.750 денари, со обврска работодавачот да го задржи истото лице во работен однос со полно работно време најмалку 12 месеци,  додека пак за лица корисници на гарантирана минимална помош и за невработени лица од ромска етничка заедница, висината на грантот за вработено едно лице изнесува 200.000 денари. Работодавачот е должен целиот период на предвидената обврска да не го намали вкупниот број на вработени на неопределено време (кој го имал на денот на аплицирањето)  освен во случај на смрт, пензија или неспособност за работа, во спротивно е должен во рок од 30 дена да вработи друго лице со цел надополнување на бројот, или да го врати износот на средствата сразмерен со нереализираната обврска за намалениот број вработени. За оваа мерка, заинтересираните работодавачи  можат да аплицираат во текот на годината се до исполнување на предвидениот опфат на корисници. Јавниот повик во целост може да се погледне на интернет страницата на Агенцијата за вработување (https://av.gov.mk/) во делот Огласи за активни мерки.
Повеќе ...

Комората на сметководители при ССК обезбеди дигитален пулт за превенција од Ковид 19

Комората на сметководители при ССК обезбеди дигитален пулт за превенција од Ковид 19 26.05.2020


Комората на сметководители на Македонија при Сојузот на стопански комори, денес обезбеди дигитален пулт за бесконтактно мерење на температура и за дезинфекција за Институтот по белодробни заболувања кај децата Козле.  Дигиталниот пулт е целосно безбеден, прецизен и едноставен за употреба, а делува за превенција од ширење на вируси и други заразни болести. Опремен со термални камери кои ја мерат температурата на човекот на растојание до еден метар, имаат вграден систем за детекција на лицата и вграден автоматски систем за безконтактна дезинфекција на раце. Уредот има капацитет за 600 корисници за еден час и значително ќе помогне за спречување на вируси и бактерии во Институтот каде примарни пациенти се деца.  „ Дигиталниот пулт кој денес е поставен во Институтот покрај превенција од ширење на Ковид-10, ќе овозможи и висока контрола на здравствената состојба на лицата кои влегуваат во здравствената установа, со оглед на неговата мултифункционалност за дезинфекција и мерење на температура, како и детекција на лицата кои влегуваат со можност да бидат препознаени и со заштитна маска. Подобрување на условите особено во установи како оваа каде е приоритет заштита на здравјето првенствено на децата, е приоритет во општествената одговорност за Комората на сметководители. Солидарноста во услови на здравствено-економска криза е од голема важност и придонесува за потенцирање на вредностите и она што е важно за секој од нас“, изјави Бране Попоски, член на УО на Комора на сметководители. Директорот на Институтот д-р. Ангелчо Андоновски, истакна голема благодарност до Комората на сметководители при Сојузот на стопански комори, кои во услови на здравствено-економска криза го поддржуваат македонскиот здравствен систем и несебично придонесуваат за зајакнување на здравствените капацитети. Андоновски додаде дека ова е нивна втора поголема донација, по неодамнешното поставување на Тунелот за дезинфекција  на влезот на болницата, со цел значително да се намали можноста за внесување на вирусот во болницата.  Во изминатиот период, Сојузот и неговите членови организираа кампањи и акции за обезбедување опрема и помош за најранливите категории.  Минатата недела беше реализирана голема помош,  донацијата од 85 респираторни машини кои претседателот на Градежната комора при Сојуз на стопански комори на Македонија во име на 4 компании ги донира на македонскиот здравствен систем во присуство на Премиерот и Министерот за здравство. Претседателот на комората на сметководители реализираше опрема на специјален пулт за дезинфекција при Институтот за белодробни заболувања кај децата.
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

ЕКСПО 2020 ДУБАИ  ќе започне на 1 октомври 2021 година

ЕКСПО 2020 ДУБАИ ќе започне на 1 октомври 2021 година 01.04.2020


Престижната саемска манифестација ЕКСПО 2020 ДУБАИ која требаше да почне на 20 октомври 2020 гoдина, а беше одложена поради пандемијата, ќе се одржи од 1 октомври 2021 година до 31 март 2022 година. Организаторот на настанот информира дека ЕКСПО 2020 ДУБАИ го задржува своето име и останува посветена на тоа да биде домаќин на исклучителен настан каде ќе се промовира креативноста, културата и иновациите на човештвото - вклучувајќи ги и големите технолошки достигнувања во областа на медицината и науката. Владата на РСМ која организира бесплатно преставување на домашните компании на оваа манифестација во наредниот период ќе информираат за новите активности за организација на настанот. На овој линк може да ја погледнете информацијата за новите датуми за одржување на настанот која ја објавува организаторот.
Повеќе ...

Покана за економскиот саем „China International Import Expo 2020“ во Шангај

Покана за економскиот саем „China International Import Expo 2020“ во Шангај 03.03.2020


Сојузот на стопански комори на Македонија во соработка со Амбасадата на НР Кина во Македонија, Ве информира за можноста за Ваше учество на првиот национален светски економски саем „China International Import Expo 2020“ CIIE  кој ќе се одржи од 5 до 10 ноември 2020 во Шангај. На највисоко ниво,  Владата на НР Кина трета година по ред, ќе им посака добредојде на владини делегации, деловни заедници и компании од целиот свет, за да ги разгледаат можностите кои ги нуди големиот кинески пазар, со особен акцент на зајакнување на трговијата и економската соработка. Саемот е во организација на Министерството за трговија на НР Кина и општината на Шангај во соработка со Светската трговска организација и Организација на обединети нации.   Владата на НР Кина дава целосна поддршка на саемот со посебен акцент на извозот, за либерализација на трговијата и економска глобализација за отворање на кинескиот пазар кон светот со цел зајакнување на интернационалната трговија.   Минатата година во присуство на бројни делегати, претседатели на држави, премиери, министри од целиот свет, саемот го отвори претседателот на НР Кина, Си Џинпинг.  Присуствиваат повеќе од 3800 изложувачи од 181 земји, регионo  и интернационалнo.   Доколку имате интерес за регистрација Ве молиме да не известите на меил: info@chamber.mk или на тел. 02 30 91 440, контакт лице: Марија Мустрик.   Крајниот рок за пријавување е  30 април 2020, а повеќе информации за саемот и за регистрација може да најдете на следниот линк.
Повеќе ...

Календар на саемски манифестации во Босна и Херцеговина за 2020 година

Календар на саемски манифестации во Босна и Херцеговина за 2020 година 23.01.2020


Сојуз на стопански комори на Македонија во соработка со Министерство на надворешни работи Ве информира за можноста за учество на саеми во Босна и Херцеговина кои ќе се одржат во 2020 година. Целосниот календар на саемски манифестации можете да го погледнете на следниот ЛИНК. За сите дополнителни информации, Ве молиме контактирајте не на телефон 02 3091 440 или на е-маил: info@chamber.mk. Со почит, Сојуз на стопански комори на Македонија
Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Сојуз на стопански комори на Македонија

Сојузот на стопански комори на Македонија (ССК) како унија од 33 стопански комори организации и здруженија, е најголемата независна деловна организација во Република Македонија која ги промовира и застапува интересите на компаниите и ги поврзува со над 1000 национални, регионални и интернационални институции и организации. Со својата комплексна организација Сојузот е најголем претставник на бизнис заедницата кој е во чекор со модерните достигнувања во деловниот свет и континуирано активно придонесува во развојот на компаниите и националната економија.


Повеќе од 23.000 компании организирани во Сојузот на стопански комори на Македонија, кои се успешни во својата дејност, со конструктивни предлози, придонесуваат за подобрување на бизнис амбиентот во земјата.

 

Сојузот овозможува пристап до информации, бази на податоци, едукација за претприемништво, правни совети,  помага во пронаоѓањето на деловни партнери,  известува за домашни и меѓународни тендери,овозможува настапи на саеми, обезбедува информации за извори на финансирање. Делувајќи во рамки на секторските комори, компаниите влијаат на промена на регулативата, а коморските контакти се поддршка во контактите со државните институции, како и добра препорака во активностите за јавни набавки, во Република Македонија или интернационално.


ССК ги познава условите за соработка и бизнис насите странски пазари и вмрежена е со економски асоцијации и институции ширум светот.

 

На Вашиот пат кон успехот ќе се соочите со многу предизвици затоа што тоа е составен дел на деловното работење. Во сите овие ситуации, не двоумете се да ни се обратите,преку Вашата секторска комора или координатор.


Сојуз на стопански Комори на Македонија е Ваш партнер во бизнисот и вработените на Комората се достапни за сите потребни бизнис информации и услуги.

Сојуз на стопански комори на Македонија е институција која ги застапува интересите на сите стопански субјекти членови на комората.


Покрај големите компании, а имајќи го предвид фактот дека малите и средни претпријатија се движечка сила на секоја економија и дека нивниот развој, долгорочно гледано, води кон јакнење на целокупната економија, разбирливи се заложбите на ССК за развој и поддршка на малите и средни претпријатија.  Развојот на малите и средни претпријатија и на претприемништвото доби своја афирмација во македонското стопанство не само како средство за негување и унапредување на претприемнички дух, туку и за поттикнување на свеста во насока на конзистентната потреба од промени и реформи на економската сцена, како еден од главните приоритети на ССК.

 

 


Сподели