Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

СВЕТО ПИВАРА, НАКО КОЖАРА, СТРАШО ГРАНИТ, ШТЕРЈО, МИНЧО, СИМЕ, ПАШАТА, ТУЏАР, ЏОБЕ ....

СВЕТО ПИВАРА, НАКО КОЖАРА, СТРАШО ГРАНИТ, ШТЕРЈО, МИНЧО, СИМЕ, ПАШАТА, ТУЏАР, ЏОБЕ .... 04.07.2022


Стопанската комора на Северна Македонија оваа година слави 100 години од своето постоење. По тој повод, подготвивме Монографија за личностите и настаните кои ги одбележаа последните 25 години.Монографијата содржи интересни податоци за сите најзначајни активности кои го одбележале опстојувањето на Стопанската комора на Македонија низ годините (со назив Стопанска комора на Северна Македонија од март ...
Повеќе ...

БЕЗ РАБОТНИЦИ НЕМА КОМПАНИИ, НО БЕЗ КОМПАНИИ НЕМА НИТУ РАБОТНИЦИ

БЕЗ РАБОТНИЦИ НЕМА КОМПАНИИ, НО БЕЗ КОМПАНИИ НЕМА НИТУ РАБОТНИЦИ 30.06.2022


Стопанската комора во континуитет покренува разни иницијативи и доставува барања до надлежните институции, се’ со цел да се им се помогне на компаниите во нивното работење.Од почетокот на годинава се доставени повеќе иницијативи, на пример, инцијатива поврзана со Законот за извршување, друга иницијатива поврзана со Законот за работни односи во неколку сегменти, вклучително и за недела неработен де ...
Повеќе ...

ГЕРМАНСКОТО KNOW-HOW, ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБЛАСТИ НА СОРАБОТКА ОД ЗАЕМЕН ИНТЕРЕС ВО РАМКИ НА ЕЕН МРЕЖАТА

ГЕРМАНСКОТО KNOW-HOW, ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБЛАСТИ НА СОРАБОТКА ОД ЗАЕМЕН ИНТЕРЕС ВО РАМКИ НА ЕЕН МРЕЖАТА 29.06.2022


Денес (29.06.2022) во просториите на Стопанската Комора на Северна Македонија се одржа работен состанок во рамки на ЕЕН (Enterprise Europe Network) проектот, со претставници од Комората, од МИР Фондацијата од Скопје, како и претставници од институциите на покраината Северна Рајна-Вестфалија, односно Државната канцеларија, Министерството за економски прашања, иновации, дигитализација и енергетика и ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели