Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ЧЛЕНОВИТЕ НА НАШИОТ УПРАВЕН ОДБОР, АНГЕЛКА ПЕЕВА ЛАУРЕНЧИЌ, IMAGEPR

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ЧЛЕНОВИТЕ НА НАШИОТ УПРАВЕН ОДБОР, АНГЕЛКА ПЕЕВА ЛАУРЕНЧИЌ, IMAGEPR 14.08.2020


Првата независна специјализирана агенција за односи со јавност во Македонија ImagePR е основана во 2002 година, како дополнување на  неопходниот сегмент на професионални комуникации во земјава, кој во моментот на нејзиното основање недостасуваше во областа на комуникациите. Основачите своето дотогашно искуство и стекнатата репутација од работата во областа на маркетингот, новинарството и други сро ...
Повеќе ...

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ЧЛЕНОВИТЕ НА НАШИОТ УПРАВЕН ОДБОР, - ИЛЕ НИКОЛОВ, „АКТИВА” - ДОО ШТИП

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ЧЛЕНОВИТЕ НА НАШИОТ УПРАВЕН ОДБОР, - ИЛЕ НИКОЛОВ, „АКТИВА” - ДОО ШТИП 13.08.2020


Основана 1999 година, Актива ДОО Штип е компанија со разновидно производство. Започнувајќи со мини технологија и неколку вработени, во текот на своето интензивно работење, прилагодувајќи се на современите динамични текови за постигнување на понатамошен развој и потребите на пазарот, остварува силен подем и прераснува во врвен производствен капацитет во металната индустрија, вклучувајќи ги сите еле ...
Повеќе ...

НАСТАВА МОРА ДА ИМА

НАСТАВА МОРА ДА ИМА 13.08.2020


Ништо не може да го замени стекнувањето на знаењата и вештините без физичкото присуство на учениците во училиштата. Непосредната размена на информации подолго останува во сеќавањето на учениците. Една слика или вежба повеќе се врежува во меморијата од илјада кажани зборови. Тоа што ќе се направи самостојно останува трајно и ги развива вештините. Социјализацијата е потребна и кога станува збор за ф ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели