Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

АЗЕСКИ ВО МАКСТИЛ, РЕПЛЕК КАЈ АЗЕСКИ

АЗЕСКИ ВО МАКСТИЛ, РЕПЛЕК КАЈ АЗЕСКИ 29.12.2021


Претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија Бранко Азески, со делегација на Комората ја посети компанијата Макстил каде разговараше со генералниот директор Иван Бановски и извршниот директор Петар Јаневски. Тема на разговорите беше снабдувањето со енергенси, транспортот и имотно правните односи кој се ограничувачки фактор за раст и развоја на компанијатa.  Компанијата „Макстил“ е едн ...
Повеќе ...

ПОСЕТА НА СТУДЕНТИТЕ ОД АМЕРИКАНСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ НА ЕВРОПА – ФОН И НИВНО ЗАПОЗНАВАЊЕ СО УЛОГАТА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, НАЈГОЛЕМАТА, НАЈВЛИЈАТЕЛНАТА И НАЈПОЧИТУВАНАТА БИЗНИС-АСОЦИЈАЦИЈА ВО ДРЖАВАТА

ПОСЕТА НА СТУДЕНТИТЕ ОД АМЕРИКАНСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ НА ЕВРОПА – ФОН И НИВНО ЗАПОЗНАВАЊЕ СО УЛОГАТА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, НАЈГОЛЕМАТА, НАЈВЛИЈАТЕЛНАТА И НАЈПОЧИТУВАНАТА БИЗНИС-АСОЦИЈАЦИЈА ВО ДРЖАВАТА 28.12.2021


На 28.12.2018 година (вторник), како резултат на потребата од запознавање со улогата на Стопанската комора на Северна Македонија, која е репрезент и застапник на интересите на стопанството, како и со услугите што ги обезбедува Стопанската комора на Северна Македонија за компаниите членки, во посета на Комората беа студенти од Американскиот универзитет на Европа – ФОН. Посетата беше иницирана од пр ...
Повеќе ...

БЕРЗАТА ДО КОМОРАТА, ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ БЕШЕ ТРАНСПАРЕНТЕН И ВО КОНСУЛТАЦИЈА СО КОТИРАНИТЕ ДРУШТВА

БЕРЗАТА ДО КОМОРАТА, ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ БЕШЕ ТРАНСПАРЕНТЕН И ВО КОНСУЛТАЦИЈА СО КОТИРАНИТЕ ДРУШТВА 13.12.2021


Првичната иницијатива е испратена од Стопанската комора на Северна Македонија на ден 3.11.2021 година во која покрај одложувањето на примената, се наведува дека процесот на донесување на Кодексот е спроведен без консултација на бизнис заедницата. Одговор од Македонска берза АД Скопје е добиен на 15.11.2021 година  во кој наведуваат дека постојната временска рамка за почеток на примена на Одлуката ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели