Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

ВОДЕЊЕ БИЗНИС СО ЕУ – КАКО ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПОИНТЕНЗИВНА ТРГОВСКА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПОЛСКА

ВОДЕЊЕ БИЗНИС СО ЕУ – КАКО ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПОИНТЕНЗИВНА ТРГОВСКА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПОЛСКА 25.09.2023


...
Повеќе ...

Потпретседателот Георгиева-Јовевска, говорник на панелот: „Европско и национално законодавство поврзано со т.н.Зелен договор и целите за одржливост“

Потпретседателот Георгиева-Јовевска, говорник на панелот: „Европско и национално законодавство поврзано со т.н.Зелен договор и целите за одржливост“ 25.09.2023


...
Повеќе ...

Нзционална конференција во рамки на „Одржливи енергетски вештини во градежништвото: видливи, валидирани, вредни (SEEtheSkills)” проект

Нзционална конференција во рамки на „Одржливи енергетски вештини во градежништвото: видливи, валидирани, вредни (SEEtheSkills)” проект 25.09.2023


Во рамките на Националната конференција за одржливи енергетски вештини во градежништвото, се организира посебна сесија за националните и европските политики на тема „Европско и национално законодавство поврзано со Зелениот договор“, на која своите видувања за актуелните предизвици кон усогласување на националното законодавство со европските барања за спроведување на Зелениот договор, ќе ги споделат високи преставници од Министерството за животна средина и просторно планирање и стопанскиот сектор од областа. ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели