Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

Ново - Алатка за мерење на дигиталната зрелост на компаниите од сектор градежништво

Ново - Алатка за мерење на дигиталната зрелост на компаниите од сектор градежништво 01.03.2024


...
Повеќе ...

Отворени повици: Проект „Европска мрежа на претприемништво од Северна Македонија"

Отворени повици: Проект „Европска мрежа на претприемништво од Северна Македонија" 01.03.2024


...
Повеќе ...

Честитки за успехот на уште една членка на Советот на странски инвеститори.

Честитки за успехот на уште една членка на Советот на странски инвеститори. 26.02.2024


Во производните процеси на компанијата KEMET Electronics Macedonia, a YAGEO Company воведена е новата автоматизирана машина со робот базирана на најновите иновативни технолошки решенија. ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели