Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

АПЛИЦИРАЈТЕ ЗА НАГРАДИТЕ GO GLOBAL AWARDS 2021

АПЛИЦИРАЈТЕ ЗА НАГРАДИТЕ GO GLOBAL AWARDS 2021 12.07.2021


Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот за прв пат е дел од доделувањето на признание на компаниите на меѓународно ниво на Go Global Awards 2021, а директорот на Агенцијата Дејан Павлески е еден од 14-те судии кои ќе ја вршат селекцијата на пријавените светски компании.Наградите “Go Global” се во организација на Меѓународниот трговски совет (International Trade Council) кој постои ...
Повеќе ...

ГАЛЕБОТ ЛИВИНГСТОН, БИЗНИСОТ И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ГАЛЕБОТ ЛИВИНГСТОН, БИЗНИСОТ И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 05.07.2021


Постојат многу отворени теми кога станува збор за високото образование, но мора да признаеме дека во последно време високото образование и бизнисот сè повеќе се приближувaат еден кон друг. Технологијата доживува вртоглав раст, а бизнисот е брз и динамичен и се прилагодува на технолошките промени. Високото образование одамна го загуби својот традиционален облик, а нефлексибилноста на промените, нег ...
Повеќе ...

НЕМА ТАБУ ТЕМИ ПОМЕЃУ БИЗНИСОТ И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НЕМА ТАБУ ТЕМИ ПОМЕЃУ БИЗНИСОТ И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 22.06.2021


Универзитетите да бидат синоним на реални и употребливи знаења и вештини кои ќе бидат мерливи со брзо вработување на студентите, а даноците што ги плаќа бизнис заедницата да не одат во институции кои продуцираат неквалитетни и неупотребливи кадри беше изнесено на денешната конференцијата на тема „ Високото образование и бизнисот-заеднички предизвици и приоритети “ организирана од страна на Стопанс ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели