Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИПАРД ВО БИТОЛА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИПАРД ВО БИТОЛА 24.01.2020


Во соработка со подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Телото за управување со ИПАРД фондовите и со поддршка на Регионалната комора со седиште во Битола, на 23.01.2020 година, во Битола се одржа информативна сесија за новиот Повик за Мерката 3 од Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој – ИПАРД 2014-2020.Пред голем број пр ...
Повеќе ...

ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЦАРИНАТА - 26 ЈАНУАРИ

ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЦАРИНАТА - 26 ЈАНУАРИ 23.01.2020


Под мотото „Царина се грижи за одржливост на граѓаните, просперитетот и планетата“, Царинската управа на Република Северна Македонија денеска го одбележува Меѓународниот ден на Царината, каде царинската заедница ќе се фокусира на придонесот кон одржлива иднина, при што социјалните, економските, здравствените и еколошките потреби ќе бидат во сржта на нејзините активности.Поаѓајќи од исклучителниот ...
Повеќе ...

Потврдени ЕУ сертификати за добра производна пракса на Алкалоид

Потврдени ЕУ сертификати за добра производна пракса на Алкалоид 23.01.2020


Алкалоид АД Скопје, информира дека Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Словенија по извршената инспекција во погоните за производство на лекови на компанијата, ги потврди сертификатите за сообразност со начелата на Добрата производна пракса (GMP).Обновените сертификати се со важност од три години и се однесуваат на погоните за цврсти дозажни форми (таблети и капсули), течни доз ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели