Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР И ЕВРОИНТЕГРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР И ЕВРОИНТЕГРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ 27.09.2023


Стопанската комора на Северна Македонија, со започнување на процесот на преговори по одржаната Меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Европската комисија, активно се вклучи во сите фази на преговорите. Самите преговори, реално, ќе започнат по реализација на скрининг-процесот кој го започна Република Северна Македонија со објаснувачкиот скринг, а на 11 ноември 2022 година започна билатералниот скрининг-процес, кој ќе се реализира по секое од поглавјата до ноември 2023 година. ...
Повеќе ...

ДИГИТАЛНА ТРАНЗИЦИЈА И ДИГИТАЛНИТЕ ВЕШТИНИ

ДИГИТАЛНА ТРАНЗИЦИЈА И ДИГИТАЛНИТЕ ВЕШТИНИ 27.09.2023


Дигиталната транзиција и дигиталните вештини на вработените во компаниите беше тема на он-лајн конференцијата насловена како „Промена на потребите за вештини во Македонија“, организирана од страна на Европската тренинг фондација (ЕТФ). ...
Повеќе ...

X ФАКТОР ВО ПРОДАЖБА - КОНЦЕПТ НА ОДРЖЛИВА ПРОДАЖБА

X ФАКТОР ВО ПРОДАЖБА - КОНЦЕПТ НА ОДРЖЛИВА ПРОДАЖБА 27.09.2023


...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели