Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

СТАБИЛНОСТ ВО ТУТУНСКАТА ИНДУСТРИЈА РЕЗУЛТИРА СО ДОБРИ ИЗВОЗНИ ПЕРФОРМАНСИ

СТАБИЛНОСТ ВО ТУТУНСКАТА ИНДУСТРИЈА РЕЗУЛТИРА СО ДОБРИ ИЗВОЗНИ ПЕРФОРМАНСИ 12.11.2019


Во Кавадарци потпретседателот на Стопанската комора на Македонија д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска и Јадранка Аризанковска одговорна за ЕУ-проекти во Комората остварија работна посета со административната директорка Билјана Дескоска. На состанокот се дискутираше за тековните активности кои Алајанс Уан ги превзема во насока на следење на тековите во тутунската индустрија како и превземање соодветн ...
Повеќе ...

ЗАКОНСКИ ПРЕЧКИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОНСКИ ПРЕЧКИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 11.11.2019


Стопанската комора на Македонија изминатиот месец одржа состаноци со речиси сите здруженија и регионалните комори во рамките на Комората, на која се дебатираше за проблемот со недостиг од, не само на стручен кадар, туку и воопшто од недостиг на работна сила. При тоа, недостигот на стручен кадар, посебно на поединците со специфични заења и вештини, беше истакнат како клучен проблем што се одразува ...
Повеќе ...

„Алкалоид“ дел од глобалниот саем на фармацевтската индустрија

„Алкалоид“ дел од глобалниот саем на фармацевтската индустрија 11.11.2019


– „Алкалоид АД“ Скопје од 5 до 7 ноември годинава настапи како излагач на најголемиот саем на фармацевтската индустрија во светот: CPhI (Convention on Pharmaceutical Ingredients) што се одржа во Франкфурт, Германија.На овој глобален настан секоја година учествуваат 2.500 излагачи и 45.000 посетители од над 165 земји во светот.Саемот, или во буквален превод „Конвенција на фармацевтски состојки“ прв ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 29.11.2019


Еднодневна работилница на тема:ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 29.11.2019 година (петок)10:00-16:00 часотСтопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат Стопанската комора на Македонија, на 29 ноември 2019 година, организира еднодневна работилница на тема: „Права, об ...
Повеќе ...

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ 26.11.2019


Еднодневен семинар:ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ-плати, јубилејни награди, отпремнини за пензија, испратнини за технолошки вишок, дневници за службени патувања во земјава и во странство -26.11.2019 година (вторник) 10:00 – 15:00 часотСтопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат Овој семинар има за цел да го опфати работењето во делот на користи за вработените. Работниците имаат прав ...
Повеќе ...

УСПЕШНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ И УЧЕСТВО НА ТЕНДЕРИ ПО НОВИ ПРАВИЛА – ПРВИЧНИ ИСКУСТВА, ПРЕДИЗВИЦИ И НАЈЧЕСТИ ГРЕШКИ

УСПЕШНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ И УЧЕСТВО НА ТЕНДЕРИ ПО НОВИ ПРАВИЛА – ПРВИЧНИ ИСКУСТВА, ПРЕДИЗВИЦИ И НАЈЧЕСТИ ГРЕШКИ 21.11.2019


Имајќи предвид дека со Законот за јавни набавки се воведоа некои суштински измени кои во значителна мера влијаат врз процесот на спроведување на јавните набавки, Стопанската комора на Македонија, поради огромен интерес за оваа секогаш актуелна тема, организира еднодневен семинар на 21 ноември 2019 година и истиот е наменет за сите договорни органи (набавувачи) и економски оператори ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели