Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

ИН ВИНО ВЕРИТАС

ИН ВИНО ВЕРИТАС 18.10.2021


Насловот асоцира и на резултатите од изборите, кои, кога ќе излезе оваа колумна, ќе бидат познати, иако најретко споменуван збор во кампањата беше зборот ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА, кој е единствен начин за остварување на сите „големи“ ветувања што ги слушнавме изминативе две недели. Минатиот број пишувавме за струјата. Денеска ќе пишуваме за виното бидејќи минатата недела на мојата работна маса пристигна е ...
Повеќе ...

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОВИД-19 ВО ПРВИТЕ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ОД 2021 ГОДИНА

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОВИД-19 ВО ПРВИТЕ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ОД 2021 ГОДИНА 13.10.2021


Стопанската комора на Северна Македонија редовно ја спроведува Анкетата за последиците врз стопанството направени од состојбата со КОВИД-19.За компаниите од преработувачката индустрија и градежната индустрија и рударството, анкетата ќе ја најдете тука https://www.surveymonkey.com/r/TVGTC2VЗа компаниите од туризмот, трговијата и транспортот , анкетата ќе ја најдете тука https://www.surveymonkey.com ...
Повеќе ...

ПРЕКУ ИНТЕРВЕНТЕН УВОЗ НА ЈАГЛЕН ДО УБЛАЖУВАЊЕ НА СТРУЈНИОТ УДАР ВРЗ СТОПАНСТВОТО

ПРЕКУ ИНТЕРВЕНТЕН УВОЗ НА ЈАГЛЕН ДО УБЛАЖУВАЊЕ НА СТРУЈНИОТ УДАР ВРЗ СТОПАНСТВОТО 08.10.2021


Да се формира Гарантен фонд преку државните институции како гаранција и заштита на компаниите кои набавуваат електрична енергија на слободниот пазар од лиценцирани снабдувачи во услови на драстични скокови на берзанските цени на електрична енергија каква што е сега ситуација. Ваквото барање денеска беше испорачано од бизнисмените членки на Стопанската комора на Северна Македонија на состанокот со ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели