Игротеките и сродните дејности изнесоа барање за 4 мерки за поддршка

Игротеките и сродните дејности изнесоа барање за 4 мерки за поддршка 28.05.2020

Групацијата на забавни и рекреативни дејности во рамки на Услужната комора при Сојуз на стопански комори на Македонија, достави четири конкретни предлози за намалување на штетите предизвикани од здравствено – економската криза.  Во Групацијата на забавни и рекреативни дејности игротеки, членуваат пред се микро и мали компании кои со донесената уредба на Владата за превенција од Ковид 19, трет месец не ја вршат својата дејност, работата им е намалена за сто проценти и не остваруваат никаков промет. Во секторот припаѓаат забавни и рекреативни дејности како игротеки за деца, но и голем број поврзани дејности,  како приватни установи за грижа на деца како и нивна едукација, дејности кои се поврзани и тоа од прехрамбената и услужната индустрија и други.  Трајко Николовски, претседател на Групацијата, истакна дека компаниите од оваа дејност од сите градови во земјата, ја истакнуваат важноста Владата, да ги разгледа четирите мерките и препораки кои ги предлагаат за помош на дејноста. „Најпрво,  во периодот кој следи на олабавување на мерките и најави за почеток со работа на затворените дејности, од голема важност е превенција и безбедна работа во објектите од оваа дејност.  Исклучително важно е, како за вработените во игротеките за деца, така и за родителите  и за децата е хигиената да биде на највисоко ниво. За таа цел потребна е одредена помош од Владата со која би се  обезбедиле средства неопходни за превенција и заштита, при работа во нашата дејност.  Второ, за задржување на работните места и дејноста да може да опстои, потребно е мерката за финансиска помош во висина од 14.500 денари да важи и за месец јуни или да се разгледа можноста за еднократна финансиска помош за наредниот месец. Трето, потребно е да биде најавен датум за повторно отворање на детските игротеки, со оглед на тоа што има голем број на одложени прослави поради неизвесноста. Родителите треба да знаат дека ќе обезбедиме услови за децата да се на сигурно, чисто, дезинфицирано, поточно на место кое не е извор на зараза. Потребно е  да се направат напори, да бидат отворени на истиот датум, кога ќе се отворат и установите за згрижување на деца. И четврто, Групацијата на забавни и рекреативни дејности  укажува на неопходноста од дополнителни разговори и консултации со Комисиите во Министерството за здравство и останатите надлежни комисии од Владата за прецизно да биде утврден протоколот на работа и превентивните мерки што треба да се преземат за  повторно отворање“, вели Николовски. Компаниите кои се занимаваат со овие дејности, од сите градови во земјата, се здружени и единствени, како никогаш до сега, но само со заедничка работа на сите чинители може да се надминат предизвиците. Со разбирање и довербата од корисниците на услуги и со поддршката од Владата која веруваат дека ќе ја добијат, наскоро ќе може да отпочнат и со работа објектите од нивната дејност. 
Повеќе ...

Јавен повик за микро, мали и средни претпријатија за отворање на нови работни места

Јавен повик за микро, мали и средни претпријатија за отворање на нови работни места 27.05.2020

Сојуз на стопански комори на Македонија во соработка со Агенцијата за вработување Ве информира за објавува јавен повик во кој се повикуваат работодавачите од микро, мали и средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис, со отворање на нови работни места,  да се пријават во работните клубови на Центрите за вработување. На повикот може да се пријават правните субјекти кои ги исполнуваат следните услови и критериуми: Вкупниот број на работници на неопределено време на денот на аплицирање и пред реализација на поддршката, не треба да биде понизок од просечниот број вработени лица на неопределено време во претходната календарска година, освен ако причините за намалување на бројот на вработени лица на неопределено време се поради прекин на работниот однос (поради отказ од работникот), остварување на право на пензија, смрт или неспособност за работа. На денот на аплицирање ги има подмирено сите обврски по основ на исплатени плати и придонеси од задолжително социјално осигурување; Да нема финансиска загуба во претходната година освен ако загубата е направена поради капитални инвестиции од страна на правниот субјект[2]; Работодавачот да има најмалку едно вработено лице на неопределено време, со исклучок на граѓанските организации што во моментот на аплицирање можат да немаат вработено лице; Бројот на ново вработени лица не може да биде поголем од 50% од просечниот број на вработени лица на неопределено време во претходната календарска година, при што максималниот број неможе да биде поголем од 5 лица кај еден работодавач. Работодавач кој има едно вработено лице, граѓанските организации и кај правните субјекти регистрирани по 01.07.2019 година што немаат ниту едно вработено лице, максималниот број на поддржани вработувања изнесува едно лице; Агенцијата за вработување по службена должност ќе ги обезбеди горенаведените податоци за правните субјекти кои ќе аплицираат на јавниот повик. Висината на грантот за вработување на едно лице на возраст над 29 години изнесува 92.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи истото лице во работен однос со полно работно време најмалку 9 месеци , за вработување на лице до 29 години возраст висината на грантот (за едно лице) изнесува 153.750 денари, со обврска работодавачот да го задржи истото лице во работен однос со полно работно време најмалку 12 месеци,  додека пак за лица корисници на гарантирана минимална помош и за невработени лица од ромска етничка заедница, висината на грантот за вработено едно лице изнесува 200.000 денари. Работодавачот е должен целиот период на предвидената обврска да не го намали вкупниот број на вработени на неопределено време (кој го имал на денот на аплицирањето)  освен во случај на смрт, пензија или неспособност за работа, во спротивно е должен во рок од 30 дена да вработи друго лице со цел надополнување на бројот, или да го врати износот на средствата сразмерен со нереализираната обврска за намалениот број вработени. За оваа мерка, заинтересираните работодавачи  можат да аплицираат во текот на годината се до исполнување на предвидениот опфат на корисници. Јавниот повик во целост може да се погледне на интернет страницата на Агенцијата за вработување (https://av.gov.mk/) во делот Огласи за активни мерки.
Повеќе ...

Комората на сметководители при ССК обезбеди дигитален пулт за превенција од Ковид 19

Комората на сметководители при ССК обезбеди дигитален пулт за превенција од Ковид 19 26.05.2020

Комората на сметководители на Македонија при Сојузот на стопански комори, денес обезбеди дигитален пулт за бесконтактно мерење на температура и за дезинфекција за Институтот по белодробни заболувања кај децата Козле.  Дигиталниот пулт е целосно безбеден, прецизен и едноставен за употреба, а делува за превенција од ширење на вируси и други заразни болести. Опремен со термални камери кои ја мерат температурата на човекот на растојание до еден метар, имаат вграден систем за детекција на лицата и вграден автоматски систем за безконтактна дезинфекција на раце. Уредот има капацитет за 600 корисници за еден час и значително ќе помогне за спречување на вируси и бактерии во Институтот каде примарни пациенти се деца.  „ Дигиталниот пулт кој денес е поставен во Институтот покрај превенција од ширење на Ковид-10, ќе овозможи и висока контрола на здравствената состојба на лицата кои влегуваат во здравствената установа, со оглед на неговата мултифункционалност за дезинфекција и мерење на температура, како и детекција на лицата кои влегуваат со можност да бидат препознаени и со заштитна маска. Подобрување на условите особено во установи како оваа каде е приоритет заштита на здравјето првенствено на децата, е приоритет во општествената одговорност за Комората на сметководители. Солидарноста во услови на здравствено-економска криза е од голема важност и придонесува за потенцирање на вредностите и она што е важно за секој од нас“, изјави Бране Попоски, член на УО на Комора на сметководители. Директорот на Институтот д-р. Ангелчо Андоновски, истакна голема благодарност до Комората на сметководители при Сојузот на стопански комори, кои во услови на здравствено-економска криза го поддржуваат македонскиот здравствен систем и несебично придонесуваат за зајакнување на здравствените капацитети. Андоновски додаде дека ова е нивна втора поголема донација, по неодамнешното поставување на Тунелот за дезинфекција  на влезот на болницата, со цел значително да се намали можноста за внесување на вирусот во болницата.  Во изминатиот период, Сојузот и неговите членови организираа кампањи и акции за обезбедување опрема и помош за најранливите категории.  Минатата недела беше реализирана голема помош,  донацијата од 85 респираторни машини кои претседателот на Градежната комора при Сојуз на стопански комори на Македонија во име на 4 компании ги донира на македонскиот здравствен систем во присуство на Премиерот и Министерот за здравство. Претседателот на комората на сметководители реализираше опрема на специјален пулт за дезинфекција при Институтот за белодробни заболувања кај децата.
Повеќе ...

Во сивата зона е сигурно, зошто сите не би преминале таму

Во сивата зона е сигурно, зошто сите не би преминале таму 26.05.2020

Претседателот на Сојуз на стопански комори на Македонија, Данела Арсовска во неделната колумна за дневниот весник Слободен печат, пишува за последиците од сивата економија врз регистрираните претпријатија кои во актуелната криза се уште поголеми. Сега борбата за опстанок на малите и средни претпријатија е уште потешка, а негативното влијание од сивата зона е поголемо. Оние што се кријат од своите даночни обврски, ги оштетуваат сите граѓани, креираат систем неправеден кон даночните обврзници што работат законски. Оваа појава ја поткопува конкурентноста на компаниите и интегритетот на целиот даночен систем. Во продолжение неделната колумна на Претседателот на Сојузот на стопански комори на Македонија.   Во сивата зона е сигурно, зошто сите не би преминале таму Еден од најголемите предизвици за регистрираните претпријатија е како да се изборат да бидат конкурентни на пазарот, a најголем проблем во постигнувањето на оваа цел го создава сивата економија која сериозно ги нарушува фер условите за работа. Нерегистрираните субјекти не придонесуваат во буџетот, не плаќаат даноци ни придонеси по основ на социјално и пензиско осигурување, бидејќи немаат ниту еден пријавен вработен, тековните трошоци им се многу пониски, бидејќи не ги плаќаат по индустриска тарифа, а профитите им се големи. Со овој начин субјектите што вршат нерегистрирана работа не само што го оштетуваат буџетот, туку се во можност и да понудат цени за производи и услуги на пазарот што се значително пониски. Регистрирана компанија што ги плаќа сите давачки не може да ги постигне тие цени поради тоа што повисоките трошоци што ги има, мора да ги пресмета во крајната цена на чинење. Според анализите од анкетите на Сојузот на стопански комори на Македонија, вршителите на дејност кои работат во сивата зона без формално регистрирање на својата дејност се 50 отсто поконкурентни на пазарот од регистрираните фирми. Анализите на Светска банка покажуваат дека процентот на компаниите што се соочуваат со нерегистрираните или неформални вршители на дејност во Македонија е повеќе од 55 отсто или пред сите други земји во регионот, а процентот на сива економија се движи околу 38 отсто. Сојузот на стопански комори со години наназад гласно и одлучно бара од институциите проактивно вклучување со конкретни мерки за справување со сивата економијата. Малите и средни претпријатија што претставуваат повеќе од 99 отсто од регистрираните активни субјекти, со 65 отсто учествуваат во бруто домашниот производ и обезбедуваат повеќе од 80 отсто од работните места во приватниот сектор, се најранливи на ефектите од економските шокови, но и најмногу штета имаат од неформалната економија. Сивата економија на регистрираните претпријатија им ја отежнува работата и во нормални услови, а во актуелната криза овој проблем е уште поизразен. Сега борбата за опстанок на малите и средни претпријатија е уште потешка, а негативното влијание од сивата зона е поголемо. Оние што се кријат од своите даночни обврски, ги оштетуваат сите граѓани, креираат систем неправеден кон даночните обврзници што работат законски. Оваа појава ја поткопува конкурентноста на компаниите и интегритетот на целиот даночен систем. Сѐ поголем предизвик е што растечкиот тренд на сивата економија создава неповолен деловен амбиент, во кој регистрирани претпријатија не можат да го издржат притисокот и одлучуваат да прибегнат во неформалната зона. Сивата зона се перципира како сигурна зона, без инспекции, контроли, казни, даноци, а со високи профити. Поради ова, во реалноста многу правни субјект се пред дилема: во сивата зона е сигурно, зошто сите не би преминале таму? За да се спречи даночната евазија и да почувствуваат регистрираните претпријатија заштита и поволности од фактот што придонесуваат во буџетот, неопходна е извесна дерегулација и релаксирање од инспекциските надзори и континуираните репресивни мерки што се практикуваат врз нив, бидејќи имаат позната адреса. За разлика од нив, оние од сивата зона, чија адреса е „непозната“ за инспекциските служби, потребно е да се отстранат со здружена акција и искористување на соодветните механизми. Прв чекор кон решение на проблемот е имплементацијата во практиката на Законот за забрана и спречување на вршење нерегистрирана дејност, за справување со оние што немаат фирми, а вршат дејност и имаат милионски профити. Неопходно е и отпочнување постапка за трансформација на неформалните активности во формални, поточно да им се понуди доброволна регистрација во прва фаза на оние што нерегистрирано работат, а со тоа и нивен влез во системот на обврски. Во втората фаза, доколку одбијат да се регистрираат и не престанат да вршат дејност во сива зона, да се применат репресивни мерки со изрекување значителни глоби и кривични санкции, со што институциите би ги спречиле нелегалните текови на пари и даночното затајување. Време е да види јавноста решителни чекори и доказ дека се изречени барем неколку глоби по решенија што произлегуваат од Законот за забрана за вршење нерегистрирана дејност, што ќе биде јасен сигнал дека не само декларативно, туку и реално постои волја овој проблем да се реши.
Повеќе ...

Четири компании донираа 85 респираторни машини за македонското здравство

Четири компании донираа 85 респираторни машини за македонското здравство 22.05.2020

Четири општествено одговорни компании од градежниот сектор, денес обезбедија 85 респираторни машини за потребите на македонскиот здравствен систем. На овој начин се зголемува бројот на респираторни машини потребни за третман на пациенти во критична состојба. Градежните компании Мега Куманово, Golden Art , Акустик ДОО и Греемак обезбедија 85 неинвазивни респираторни машини со цел да се зајакнат здравствените капацитети во нашата држава и полесно да се пребродат  предизвиците при пандемијата предизвикана од  Ковид 19. На примопредавањето на донацијата присуствуваа техничкиот премиер Оливер Спасовски, вицепремиерот за европски прашања Бујар Османи и министерот за здравство Венко Филипче кои изразија голема благодарност до компаниите кои во услови на здравствено-економска криза го поддржуваат македонскиот здравствен систем, со цел справување со Ковид 19, но пред се – несебично придонесуваат за  здравствениот систем да е подготвен за нови предизвици. Ивица Јаќимовски, претседател на Градежната комора при Сојуз на стопански комори на Македонија и генерален директор на Golden Art, во име на сите 4 компании донатори истакна дека корпоративната општествената одговорност е морална обврска на компаниите кои придонесуваат за најнеопходните општествени потреби во услови на пандемија. „Доколку нешто научивме од кризата со Ковид-19 – тоа е дека подготовката е се. Доколку сме подготвени денес, ќе може да се справиме со се што доаѓа утре. Со таа цел, и имајќи ја предвид неопходната потреба за зајакнување на капацитетите на здравствениот систем, компаниите Голден Арт, Мега, Акустик и Греемак ја обезбедија оваа донација од 85 респираторни машини. Да се донесат овие респираторни машини, беше навистина комплицирано, но благодарение на одличните релации на компаниите Мега и Греемак и нивните партнери на азискиот пазар успеавме да ја реализираме оваа донација. Напорите кои како компании ги вложивме изминатиов период, се надеваме дека ќе придонесат да се направи голем исчекор во подобрувањето на македонското здравство “, изјави Јаќимовски. Сојузот на стопански комори на Македонија, од почетокот на здравствената пандемија покрена низа активности во насока на справување со последиците од пандемијата. Во текот на овој месец обезбеди тунел за дезинфекција и дополнителни средства за заштита во Институт по белодробни заболувања кај децата „Козле“, организираше акции и кампањи за набавка на заштитна опрема за медицински персонал и ранливи категории, а туристичко угостителската комора и нејзините членови обезбедуваа храна и оброци за лицата кои припаѓаат на ранливи категории, како и припадниците на органите на државната управа и медицинскиот персонал кои се изложени на најголем ризик, а дел од хотелите ги отстапија своите капацитети за организирање на државен карантин. Во периодот кој следи планирани се и дополнителни донаторски активности.
Повеќе ...