Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија (СКСЗМ)


Настани

СКСЗМ оствари средба со гувернерката на Народна банка на Република Македонија

СКСЗМ оствари средба со гувернерката на Народна банка на Република Македонија 14.09.2018


 Денес, делегацијата на Стопанската комора на Северо-Западна Македонија, предводена од претседателот на Комората, г. Неби Хоџа, во посета на Народната банка на  Република Македонија и честитаа на г-ѓа Анита Ангеловска Бежовска за позицијата гувернер на Народна Банка на РМ. НБРМ претставува независна и важна институција каде што преку постигнување и одржување на ценовна стабилност, како и обиди за одржување на одржлив, конкурентен и пазарно ориентиран финансиски систем, придонесува за одржување и подобрување на стабилноста и економското опкружување во државата.

Стопанската комора на Северо-Западна Македонија остана задоволна од оваа средба, каде меѓу другото се дискутираше и можноста за воспоставување на соработка во иднина меѓу СКСЗМ и НБРМ, во разни области, како што се проекциите  на економските движења во земјата со вклучување на бизнис гледиштето, со цел да се стремиме да ги постигнеме најпрецизните проекции, бидјеќи бизнисот директно влијае на домашната економија. Пофалните зборови не изостануваа за комората, каде гувернерката  ја оцени комората како влијателна институција во Македонија која постојано ги изразува своите ставови и активно има тенденција да влијае врз создавањето на позитивно опкружување во земјата.

Повеќе ...

Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија (СКСЗМ) денес потпиша меморандум за соработка со Советот за Унапредување и Надзор на Ревизијата на Република Македонија

Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија (СКСЗМ) денес потпиша меморандум за соработка со Советот за Унапредување и Надзор на Ревизијата на Република Македонија 12.09.2018


 Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија (СКСЗМ) денес потпиша меморандум за соработка со Советот за Унапредување и Надзор на Ревизијата на Република Македонија со цел на соработка помеѓу двете институции заради подобрување на капацитетот и квалитетот на ревизијата во државата.

Само со квалитетна и етичка ревизија, ќе се заштитат интересите на домашните инвеститори и тие странски, кредиторите, банкарите и пошироката јавност, бидејќи одлуките за инвестирање и финансирање на трговските субјекти се носат на основа на анализата на нивните финансиски извештаи.

Затоа, СКСЗМ како легитимен претставник на бизнисите е заинтересирана за авансирање на ревизијата во државата, унапредување на ревизорската професија, подобрување на квалитетот на ревизорските услуги во Македонија, подобрување на пазарот за ревизија каде би се овозможило целосно вклучување на сите субјекти кои се засегнати во овој процес, почнувајќи од компаниите како учесници на пазарот и овластените ревизори организирани како ревизорски друштва или трговци поединци, каде што етничката застапеност основано на уставните начела би била посебна грижа во овој случај. Секако, СКСЗМ  изразува подготвеност да помогне во процесот на промовирање на ревизијата кај нејзините членки, од каде што ќе почне да се гради свеста на компаниите за позитивниот ефект на ревизијата и ќе влијае врз создавањето на една добра бизнис клима во државата. Истотака, СКСЗМ го изразува ставот дека правичното застапување на албанците како во сите институции така и во оваа институција, како и лиценцирањето на албанските ревизори ќе влијае врз албанските компании преку нивното запознавање со ревизијата и потребата од нивното спроведување во пракса.

Потпишувањето на овој Меморандум помеѓу двете институции, претставува продолжување на едногодишните интензивни активности на Советот заради подобрување на целокупната бизнис клима каде СКСЗМ се појавува како стратешки партнер за достигнување на оваа цел во иднина.

Потпишувањето на овој Меморандум беше направено од Извршниот Директор на СКСЗМ г-дин Дриљон Исени и од Претседателот на Советот за Унапредување и Надзор на Ревизијата во Република Македонија, г-дин Премтим Исени.

Повеќе ...

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија секогаш стои на располагање за нејзините членки

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија секогаш стои на располагање за нејзините членки 17.08.2018


 Со оглед на тоа дека СКСЗМ е секогаш блиску до бизнисите, би сакале да ве информираме дека сте добредојдени во нашите простории секој вторник, со почеток во 11:00 часот. Претсетаделот на СКСЗМ, г-дин Неби Хоџа ќе ве пречека на состаноци.

Мисијата на оваа активност е да се постигне пореална слика и начинот на кој треба да се решат проблемите со кои се соочуваат членките на комората.

Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Економикус

Економикус 17.09.2018

 Во овој број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат податоците од Државен Завод за Статистика за бруто – домашниот производ за второто тримесечје од 2018 година.

За повеќе информации симнете го тука новиот број на информаторот.

Повеќе ...

Економикус бр.6

Економикус бр.6 17.08.2018

 Во овој број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат податоците од Глобалниот Индекс на Иновации (The Global Innovation Index) за 2018 година. Глобалниот Индекс на Иновации е резултат на соработка  помеѓу Универзитетот Корнел, ИНСЕАД, и Светската организација за интелектуална сопственост како ко-издавачи. Целта на овој  индекс е да се најдат нови начини на мерење и рангирање на иновативноста на земјите.

За повеќе информации симнете го тука новиот број на информаторот.

Повеќе ...

Economicus бр.5

Economicus бр.5 02.07.2018

 Во новиот број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат  податоците за Бруто домашниот производ од  Државниот завод за статистика за првиот  квартал од 2018 година. Исто така, ќе се  презентираат и податоците за секторите со  најголемо учество во БДП за првиот квартал од  оваа година, како и податоци од Еуростат за  споредба на растот на БДП на Македонија со  останатите земјии од Европа.

За повеќе информации симнете го тука новиот број на информаторот.

Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија (СКСЗМ)

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија (СКСЗМ), како легитимен претставник на интересите на бизнис заедницата, има за цел да прави организација, аванцирање, промоција и заштита на бизнисите како во рамки на Република Македонија така и во странство, соочувајќи се со предизвиците на конкуренцијата на различни нивоа, било на домашна или меѓународна основа. Основајќи се на професионализам, високи стандарди за работа, решителност, флексибилност, транспарентност, конзистентност и еднаков пристап, СКСЗМ значително и сигурно помага во промоција на бизнисите и самото општество во согласност со европските вредности.


Што се однесува до минатато, СКСЗМ е основана во Тетово во 2005 година. Од самиот почеток, и покрај разните перипетии, успеа да доживее последователни успеси, за кои водечки индикатор е фактот дека уште од самиот почеток успеа да привлече еден значаен број на компании (122). Со оглед на физичката близина со државните институции, во 2007 година се пресели во Скопје, каде што продолжува да биде и во денешен ден. За кратко време, бројот на претпријатијата членки континуирано растеше. Паралелно се зголемуваа и нејзините административни капацитети, добиени и спроведувани проекти, како и активностите од различен карактер.


Во 2015 година СКСЗМ заокружи цели 10 години од своето постоење, продолжувајќи да се докаже себеси и понатаму како институција во служба на економијата; како важен фактор во подобрувањето на бизнис климата; како конструктивен партнер на државните институции на Република Македонија; како партнер во социјалниот дијалог и како двигател на економскиот развој и соодветните макроекономски политики.


Во текот на минатата деценија, СКСЗМ успеа да организира 70 работилници, 82 тркалезни маси, неколку проекти финансирани од Европската унија, 120 средби за бизнис посредување за своите членови со странски партнери, кои резултираа со 50 партнерски соработки со компании членки на СКСЗМ, над 800 билатерални средби и корисни, сеопфатни и образовни работилници, преку кои се вклучени околу 3.000 активни бизниси, кои беа во можност да добијат основни информации директно од страна на експерти во релевантните области, кои меѓу другото се проследени со поддршката и примената на корпоративните практики за општествена одговорност од страна на компаниите членки.


За да биде уште поблиску до бизнисите, СКСЗМ од 2012 година го организира “Караванот на комората”, во кој се реализира директен контакт со бизнисите, за да се гледат одблизу проблемите со кои се соочуваат компаниите во текот на развивањето на нивните активности. Покрај тоа, СКСЗМ е еден од главните иницијатори на организацијата на манифестацијата “Претприемач на годината”, која од 2006 година наваму ги наградува најуспешните претприемачи во државата. Веќе неколку години, СКСЗМ традиционално го спроведува “Топ 100”, каде што се промовираат компаниите кои во текот на годината постигнале големи достигнувања и со целосна заслуга се рангираат во 100-те најуспешни компании во земјата. Овој настан резултира со каталог насловен како и самата манифестација.


Едни од клучните проекти на СКСЗМ се:

Проектот “Заштита на брендот на производите од прекуграничната соработка”, финансиран од Европската унија и организиран во соработка со Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија и Генералниот директорат за патенти и трговски марки на Република Албанија. Општата цел е да придонесе за воспоставување на прекуграничната бизнис конкуренција преку унапредување и заштита на трговските марки и патенти во Македонија и Албанија.


Проектот “Градење на капацитетите на Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија“, чија цел е да се промовира претприемништвото во земјата преку подобрување на капацитетите.


Проектот “3ES – образование, вработување и еднаквост за жените од етничките заедници”, чиј главна цел е да ја олесни интеграцијата на жените од малцинските етнички заедници (Албанки, Турчинки, Босанки и други) на пазарот на трудот.


Проектот “Јакнење на младите и генерирање на вработувањата“, финансиран од Европската Унија и имплементиран од страна на СКСЗМ, Фондацијата СРИНТ, Институтот ПРЕДА и ANTTARAC, има за цел да го промовира партнерството помеѓу различни локални и владини агенции, образовни институции, младински организации и приватниот сектор од двете страни на границата меѓу Македонија и Албанија, обидувајќи се да постигне општествена кохезија на младите генерации преку образованието и вработувањето.


Проектот “Дијаспора Инвест”, кој започна како иницијатива од страна на Центарот за развој на Полошкиот плански регион и Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија, во соработка со општините од Полошкиот регион, со поддршка на Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси и GIZ RED, има за цел да прави информирање и потикнување на дијаспората за да инвестира во полошкиот регион.


Денес СКСЗМ брои околу 1.800 компании членки, кои се занимаваат со различни активности и се присутни скоро во сите региони на земјата. Сепак, СКСЗМ продолжува да стои со отворени врати за сите други компании кои се подготвени да ги искористуваат нејзините услуги.


 


Сподели